En träffpunkt för alla, oavsett sociala egenskaper.
Organiserade Aspergare anser att Aspergers Syndrom och andra autismspektrumtillstånd inte nödvändigtvis enbart är funktionshinder utan tvärtom har mycket positiva sidor, någonting som lite väl sällan diskuteras i offentlig debatt. En del kända snillen som Albert Einstein och Isaac Newton tros ju till exempel kunna ha haft Aspergers Syndrom. Vi blir ofta framställda och uppfattade som att vi alla skulle vara mycket mer lågfungerande än vad många av oss verkligen är.

Organiserade Aspergare (OA) är en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister, det vill säga människor som har, eller tror/anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska). Läs mer på deras hemsida: http://www.aspergare.org/