En träffpunkt för alla, oavsett sociala egenskaper.
Aspergers syndrom är verkligen något att vara riktigt stolt över. Nackdelarna med Aspergers blir mindre med vår hjälp eftersom vi erbjuder ett enkelt sätt att hitta vänner, eller bara kommunicera på ett sätt som passar alla typer av personligheter och även i den takt du önskar.

Aspergers syndrom har följande kännetecken 

Styrkor:
Starkt intresse för hur saker och ting fungerar och samverkar 
Bra tålamod för specialområdena 
Informationsinsamling 
Mycket plikttrogna (på jobbet) och ärliga 
Starkt logiskt tänkande 
Mönsteridentifiering 
Problemlösning 
Målmedvetenhet och envishet 

Kognitiva svårigheter, vilket inte behöver vara någon nackdel!

Begränsad förmåga att förstå hur andra tänker och att leva sig in i andra människors situation. 
Begränsad förmåga till ömsesidig dialog, vilket kan beskrivas som svårigheter att förstå det outtalade och att läsa mellan raderna. 
Svårt med planering och organisering av tillvaron (behov av rutiner). Kan gälla mat, tider, att besök måste vara väl inplanerat, att det inte bara ringer på dörren. 
Begränsade eller stereotypa intressen. 
Fixeringar och låsningar i beteendet. 
Konkret tänkande; uppfattar saker bokstavligt. 
Problem med tidsuppfattning. 

källa wikipedia